Фахівці Офісу протидії рейдерству роз’яснили про продаж власником не на земельних торгах. Якщо в покупця є переважне право їх купівлі необхідно враховувати, що такому продажу будуть передувати кілька нормативно визначених етапів. За умови отримання висновку і нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та державної реєстрації переходу права власності від продавця до покупця.

ЕТАП 1. Власник реєструє в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ГРВП) намір про продаж земельної ділянки не пізніше ніж за 2 місяці до дня укладення договору його купівлі-продажу.

Врахуйте, що заява про реєстрацію такого наміру подається нотаріусу, який буде здійснювати нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу:

– разом з проєктом такого договору;

– при наявності відкритого розділу в ГРВП з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці.

Державна реєстрація припинення зазначені наміри власника сільськогосподарської землі про її продаж проводиться без подачі відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією:

– придбання новим власником права власності на таку земельну ділянку;

– нового наміри даного власника щодо продажу цієї землі.

ЕТАП 2. Нотаріус протягом трьох робочих днів повідомляє (цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку) суб’єктів переважного права про такий намір власника землі.

Зверніть увагу, що суб’єкт переважного права вважається поінформованим про зазначений намір власника також в разі:

– його відмови отримати повідомлення, про що є відповідна відмітка;

– якщо повідомлення повернулося до нотаріуса у зв’язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

ЕТАП 3. Суб’єкт переважного права купівлі сільськогосподарської землі повідомляє (цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку) нотаріусу про бажання скористатися таким переважним правом.

ЕТАП 4. Нотаріус протягом місяця з дня одержання від суб’єкта переважного права купівлі повідомлення про бажання скористатися цим правом:

– за погодженням з продавцем земельної ділянки призначає день і час укладення договору купівлі-продажу;

– повідомляє (цінним листом з описом вкладень та повідомлення про вручення) про призначені час та місце укладення договору купівлі-продажу суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки, який висловив бажання скористатися таким правом.

Слід врахувати, що суб’єкт переважного права вважається таким, що відмовився від свого переважного права, якщо протягом місяця з дня, коли він був належним чином повідомлений нотаріусом про намір щодо продажу земельної ділянки:

– не повідомив належним чином нотаріуса про своє бажання скористатися переважним правом;

– відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки;

– не з’явився для укладення такого договору в день і час, призначені нотаріусом (за умови отримання повідомлення про вручення суб’єкту переважного права повідомлення про призначення дати і часу укладення договору купівлі-продажу або повідомлення про відмову від отримання такого повідомлення або якщо повідомлення повернуто нотаріуса в зв’язку із закінченням встановленого терміну зберігання).

Крім того, варто звернути увагу на наступні важливі моменти:

1) Наведену процедуру (починаючи з першого етапу) слід повторити, якщо:

– договір купівлі-продажу земельної ділянки не був укладений протягом місяця з дня закінчення двох місяців до дня укладення такого договору;

– власник земельної ділянки змінив ціну та інші умови договору купівлі-продажу.

2) Зазначена процедура не поширюється на випадки:

• продажу сільськогосподарської землі:

– суб’єкту переважного права її покупки першої черги;

– суб’єкту переважного права її покупки другої черги, за умови відсутності суб’єкта такого права покупки першої черги або в разі надання їм письмової відмови від реалізації свого переважного права;

• продажу співвласником земельної ділянки окремої частки в праві власності на нього іншій його співвласнику.

3) Передача переважного права купівлі сільгоспземлі не зупиняє терміни реалізації вищенаведених етапів.

4) У разі продажу сільгоспземлі з порушенням переважного права її покупки суб’єкт переважного права має право пред’явити до суду позов про переведення на нього прав і обов’язків покупця.

Одночасно він буде зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.

Від admin